Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Nové stránky farnosti jsou zde: https://rokytnickefarnosti.cz/.

Vítejte na stránkách naší farnosti!

Kostel v KunvalduŘímskokatolická farnost Kunvald v Čechách je malou farností Královéhradecké diecéze, vikariát Žamberk. Zahrnuje obec Kunvald s částmi Dolní Kunvald, Zaječiny, Bubnov, Kunačice, Záhory, Přední Důl a Zadní Důl. Je sídelním místem kněze, který odsud spravuje také sousední farnost Klášterec nad Orlicí s jeho místními částmi, obcí Pastviny a územím bývalé farnosti České Petrovice. Od srpna 2020 se součástí této farní kolatury stala také rozsáhlá farnost Rokytnice v Orlických horách ve vikariátu Rychnov nad Kněžnou, která zahrnuje též někdejší samostatné farnosti Pěčín, Říčky, Nebeská Rybná, Kačerov a Zdobnice.

Chceme být farním společenstvím otevřeným pro všechny hledající duchovní útěchu v našem Pánu Ježíši Kristu. Mši svatou nechceme redukovat na pouhé „spolčo“, hostinu, či večeři Páně, ale je pro nás nekrvavým zpřítomněním Kristovy výkupné oběti.

Farní kostel sv. Jiří pochází z počátku 17. století a později byl barokně přestavěn. Již ve 14. století ale stával nedaleko současného kostela původní kostel, jehož podobu neznáme. Kromě farního kostela se na území farnosti nachází také několik kaplí, přičemž kaple Očišťování Panny Marie u Hladové vody v Kunačicích má poutní charakter.

Území farnosti se rozprostírá v nádherném podhůří Orlických hor nedaleko Zemské brány.

Srdečně Vás tedy zveme na pouť ke sv. Jiří i Panně Marii!